Nhảy đến nội dung
Case Study
Conversation 27.12.2019
Conversation

Sendo ứng dụng FPT.AI Conversation, giúp nâng cao sứ mệnh phục vụ khách hàng

Sử dụng FPT.AI Conversation để tạo Trợ lí ảo, nhằm tự động hóa việc chăm sóc khách hàng trên website thương mại điện tử sendo.vn và Facebook Fanpage

Conversation 27.12.2019
Conversation

Cách FPT Shop tối đa hóa doanh số và sự hài lòng của khách hàng thông qua chatbot AI

Sử dụng  FPT.AI Conversation để tạo Trợ lí ảo, nhằm tư vấn bán hàng và tự động giải đáp những câu hỏi thường gặp của khách hàng trên website thương mại điện tử và facebook fanpage

Conversation 27.12.2019
Conversation

Tập đoàn Chứng khoán SSI tự động hóa hỗ trợ trực tuyến với chatbot FPT.AI

Sử dụng FPT.AI Conversation để tạo Trợ lí ảo, nhằm tự động hóa việc chăm sóc khách hàng trên website thương mại điện tử