Nhảy đến nội dung
Case Study
Reader 27.12.2019
Reader

MB App và MB Family ứng dụng FPT.AI Vision trong số hóa quy trình nhập liệu

MB Bank sử dụng giải pháp FPT.AI Vision để tự động trích xuất thông tin từ các trường thông tin trên chứng minh nhân dân của người dùng cuối và lưu vào hệ thống.