FPT.AI Console – giao diện quản lý toàn bộ dịch vụ của FPT.AI

FPT.AI Console – giao diện quản lý toàn bộ dịch vụ của FPT.AI

Nhận định công nghệ trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn trong chiến lược công nghệ của tập đoàn, trong suốt 6 năm vừa qua, FPT đã và đang chú trọng đầu tư và phát triển mảng công nghệ này, và FPT.AI có thể coi là một trong những sản phẩm AI chủ đạo. Sau gần 2 năm ra mắt, từ...
Dữ liệu giọng nói mở của FPT

Dữ liệu giọng nói mở của FPT

Dữ liệu giọng nói mở của FPT là một sản phẩm của Chương trình dữ liệu mở FPT nhằm cung cấp một thư viện tham khảo gồm các tập dữ liệu khoa học hữu ích, với chủ đề chính là xử lý giọng nói, được sử dụng trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực liên...
FPT.AI – Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện

FPT.AI – Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện

Mỗi cuộc cách mạng công nghiệp đều được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ, sự xuất hiện của động cơ hơi nước cho đến sự bùng nổ của máy vi tính đã đưa loài người và toàn bộ nền công nghiệp đến với kỷ nguyên mới. Bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,...