FPT SPEECH TO TEXT

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Trải nghiệm thử

Tải file ghi âm

Văn bản được xác định :

Tổng đài CSKH tự động ứng dụng FPT.AI Speech

Tính năng

Nhận dạng ngôn ngữ chính xác

Sử dụng các thuật toán mạng nơron học sâu tiên tiến nhất hiện nay, FPT STT cho kết quả nhận dạng âm thanh chính xác và được cải thiện theo thời gian, nhận biết được các biến thể ngôn ngữ theo giọng vùng miền, độ tuổi và các cách dùng từ không thuần Việt.

Tự động nhận dạng danh từ thích hợp

STT định dạng kết quả theo ngữ cảnh cụ thể và có thể phiên âm chính xác danh từ thích hợp (như tên riêng, tên địa danh) và định dạng ngôn ngữ thích hợp (như ngày, số điện thoại).

Hỗ trợ thu nhận âm thanh theo thời gian thực và âm thanh được ghi sẵn trước

Đầu vào âm thanh có thể được nhận trực tiếp từ micrô của ứng dụng trực tuyến hoặc được gửi từ tệp âm thanh có sẵn.

Dấu tự động

Chấm câu tự động sau mỗi lần ngắt nghỉ với công nghệ học máy. Có thể bổ sung thời gian bắt đầu và kết thúc của từng câu nói, hoặc từng từ được nói.

Cá nhân hóa cho từng dịch vụ

Ngoài dịch vụ nhận dạng giọng nói đa mục đích, FPT TTS cung cấp kênh dịch vụ riêng để cá nhân hóa cho từng lĩnh vực và đặc trưng của mỗi khách hàng.

Bảng giá

Miễn phí

 • Phí sử dụng: Miễn phí
 • 0 – 60 phút/tháng
 • Không hỗ trợ kĩ thuật

Thương mại

 • 9.300.000 VND/tháng
 • 20.000 phút/tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật

Thương mại cao cấp

 • 18.600.000 VND/tháng
 • 50.000 phút/tháng
 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Với mỗi lần gọi API tiếp theo:

  50.001 – 500.000 phút: $0.004/15 giây

  500.001 – 1.000.000 phút: $0.003/15 giây

Hãy trải nghiệm dịch vụ nhận dạng giọng nói tiếng Việt tốt nhất