Nhảy đến nội dung
17.07.2020

Trợ lý Ảo tổng đài - Tạo đột phá năng suất cho Home Credit Việt Nam

Tổng đài ảo FPT.AI hỗ trợ Home Credit Việt Nam thực hiện hơn 2 triệu cuộc gọi mỗi tháng, hoàn thành hơn 90% yêu cầu của khách hàng về khoản vay, dịch vụ.

Subscribe to FPT.AI Virtual Agent for Call center