Nhảy đến nội dung
Case Study
Text to Speech 27.12.2019
Text to Speech

Tổng đài sử dụng dịch vụ TTS của FPT.AI để cải thiện hiệu quả vận hành

VHT sử dụng dịch vụ FPT.AI TTS để tự động chuyển đổi văn bản thành giọng nói thay thế cho nhân viên tổng đài để gọi điện thông báo tới danh sách khách hàng có sẵn.

Conversation 27.12.2019
Conversation

Sendo ứng dụng FPT.AI Conversation, giúp nâng cao sứ mệnh phục vụ khách hàng

Sử dụng FPT.AI Conversation để tạo Trợ lí ảo, nhằm tự động hóa việc chăm sóc khách hàng trên website thương mại điện tử sendo.vn và Facebook Fanpage

Conversation 27.12.2019
Conversation

Cách FPT Shop tối đa hóa doanh số và sự hài lòng của khách hàng thông qua chatbot AI

Sử dụng  FPT.AI Conversation để tạo Trợ lí ảo, nhằm tư vấn bán hàng và tự động giải đáp những câu hỏi thường gặp của khách hàng trên website thương mại điện tử và facebook fanpage