Nhảy đến nội dung
17.07.2020

Trợ lý Ảo tổng đài - Tạo đột phá năng suất cho Home Credit Việt Nam

Tổng đài ảo FPT.AI hỗ trợ Home Credit Việt Nam thực hiện hơn 250.000 cuộc gọi mỗi tháng, hoàn thành hơn 90% yêu cầu của khách hàng về khoản vay, dịch vụ.

Subscribe to Trợ lý ảo