Chuyển đến phần nội dung

FPT AI Read

Giải pháp nhận diện và xử lý văn bản thông minh

Xử lý tài liệu thông minh với FPT AI Read

Nhanh chóng chuyển đổi thông tin văn bản từ nhiều định dạng và biểu mẫu sang các dữ liệu cần thiết cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Giảm đến 70% các công việc xử lý dữ liệu thủ công, giúp tăng năng suất lao động cho nhân viên và đạt được các mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Tiền xử lý và phân loại các nhóm tài liệu

  • Phát hiện các giấy tờ khác nhau trong cùng một bộ hồ sơ
  • Cắt, xoay, căn chỉnh lại ảnh và xử lý chất lượng ảnh phù hợp cho quá trình trích xuất

Trích xuất và hiểu thông tin trong tài liệu

Trích xuất dữ liệu (PDF, chữ viết tay, bảng biểu, chữ ký, dấu đỏ …) với độ chính xác cao​​

Ứng dụng công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu các trường thông tin​

Xác thực và hiệu chỉnh thông tin trích xuất

  • Kết hợp mô hình Người-Máy để xác minh dữ liệu được trích xuất là đáng tin cậy
  • Kiểm tra chéo thông tin trong cùng một bộ hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ, trùng lặp hoặc mâu thuẫn của giấy tờ

Thư viện

Thư viện với 50+ mẫu tài liệu sẵn sàng tích hợp cho doanh nghiệp khối Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Logistics…

Độ chính xác

Độ chính xác trích xuất lên đến 98% giúp tự động hoá quy trình xử lý tài liệu hoặc self-service cho khách hàng. Sẵn sàng tuỳ chỉnh theo luồng nghiệp vụ của doanh nghiệp hoặc xây dựng mô hình trích xuất giấy tờ mới trong thời gian ngắn nhất.

Xây dựng quy trình xử lý tài liệu thông minh với FPT AI Read