Chuyển đến phần nội dung

Xây dựng đội ngũ nhân lực số với sức mạnh của AI

Tối ưu sức mạnh hiệu suất khi kết hợp nhân sự người thật và nhân sự AI

Background section

Dịch vụ khách hàng vượt trội

Hãy để đội ngũ trợ lý ảo AI xử lý hầu hết các tác vụ lặp trong quy trình chăm sóc khách hàng để tối ưu hóa toàn diện trung tâm dịch vụ khách hàng tại các doanh nghiệp

 • Trợ lý ảo AI toàn diện cho nhân viên doanh nghiệp
  HR & Admin support
  IT Helpdesk
  Trợ lý ảo nội bộ
  Chấm công tự động
 • Nền tảng quản trị tri thức doanh nghiệp
  Tích hợp và quản lý tri thức doanh nghiệp với cải tiến vượt trội so với quy trình quản lý tài liệu truyền thống
  Trả lời mọi truy vấn dữ liệu dưới dạng Hỏi – Đáp
  Tổ chức, phân quyền và chia sẻ tri thức theo cách thức an toàn và bảo mật
  Báo cáo chi tiết về dữ liệu doanh nghiệp
 • Phát triển chất lượng nhân sự với AI
  Phương thức đào tạo thế hệ mới trực quan, hiện đại, tích hợp công nghệ AI tạo sinh
  Cá nhân hóa lộ trình đào tạo nhân sự
  Hệ thống báo cáo chuyên sâu

Xây dựng đội ngũ nhân lực số, củng cố năng lực nhân sự toàn diện với AI

Background section

FPT.AI cung cấp bộ giải pháp hàng đầu thị trường về tăng cường trải nghiệm khách hàng

 • Tăng cường trải nghiệm nhân viên

 • Tự động hóa các tác vụ quản lý nhân sự lặp đi lặp lại

 • Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên doanh nghiệp thông qua phương thức đào tạo mới

 • Nền tảng quản lý tập trung toàn bộ tri thức doanh nghiệp

 • Dễ dàng triển khai và tích hợp với các hệ thống quản lý nội bộ