Chuyển đến phần nội dung

Giải pháp nhắc lịch thanh toán tự động ứng dụng AI

Ổn định dòng tiền cho doanh nghiệp từ nguồn thanh toán sau, vay, trả góp. Giảm tối đa tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của doanh nghiệp

Background section

Nhắc lịch thanh tóan dịch vụ, khoản vay tài chính tự động

 • Nhắc lịch thanh tóan dịch vụ, khoản vay tài chính tự động
  Chi phí nhỏ nhất và quy mô lớn lên tới hàng nghìn khách hàng / ngày nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
  Tự động hóa toàn bộ quá trình nhắc lịch
 • Trợ lý ảo (voicebot) AI có khả năng trao đổi với khách hàng tự nhiên , thân thiện, thấu hiểu
  Tương tác tự nhiên như người thật
  Giữ thái độ chuyên nghiệp, đồng nhất xuyên suốt hàng nghìn cuộc gọi
 • Tăng tỷ lệ hài lòng, giảm tỷ lệ nợ xấu
  Giúp khách hàng tránh quên lịch thanh toán dẫn đến ảnh hưởng lịch sử tín dụng
  Nâng cao ấn tượng tốt về doanh nghiệp
 • Thống kê, báo cáo tình hình chính xác, kịp thời
  Dự báo nợ xấu, nợ quá hạn
  Dự báo dòng tiền thanh toán
  Cảnh báo các trường hợp khó xử lý cần nhân viên người thật can thiệp

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào quy trình nhắc lịch thanh toán, nợ đến hạn tự động

Công nghệ tổng hợp giọng máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên khiến voicebot nhắc lịch thanh toán có khả năng tương tác như người thật, giảm khối lượng công việc, tăng khả năng thu hồi thanh toán cho doanh nghiệp
Background section

Dễ dàng tạo chiến dịch cuộc gọi

 • Dễ dàng tạo chiến dịch cuộc gọi

 • Hạ tầng Dedicated Cloud mạnh mẽ đáp ứng mội nhu cầu mở rộng dành riêng cho doanh nghiệp

 • Tích hợp được hầu hết các tổng đài hiện có của doanh nghiệp

 • Giao diện quản lý thân thiện, dễ sử dụng