Chuyển đến phần nội dung

Khám phá mọi dữ liệu doanh nghiệp chỉ với vài thao tác

Khai phá dữ liệu & tri thức doanh nghiệp thông ứng dụng AI và RAG

Background section

Tổ chức, phân quyền và chia sẻ tri thức theo cách thức an toàn và bảo mật

Báo cáo chi tiết về dữ liệu doanh nghiệp, thống kê chi tiết về những dữ liệu mà nhân viên doanh nghiệp đang truy cập

 • Tích hợp và quản lý tri thức doanh nghiệp với trọn vẹn vòng đời của tri thức
  Cải tiến vượt trội so với quy trình quản lý tài liệu truyền thống
  Tính năng quản lý phiên bản thông minh
 • Trả lời mọi truy vấn dữ liệu bởi GenAI với trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cùng chỉ dẫn nguồn chính xác
  Truy vấn dưới dạng hội thoại Hỏi – đáp
  Độ chính xác cao, dẫn nguồn tin cậy

Ứng dụng AI tạo sinh vào quy trình quản trị tri thức doanh nghiệp

Background section

Unlock a new era of knowledge management with the power of Generative AI

The right solution for business to manage and extract all knowledge, transforming every bit of data into your next competitive advantage.

 • Quản lý tập trung toàn bộ tri thức doanh nghiệp

 • Dễ dàng truy xuất dưới dạng Hỏi – Đáp

 • Phân quyền quản trị tri thức

 • Quản lý phiên bản thông minh

 • Xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây hoặc on-premise