Chuyển đến phần nội dung
center-gradient-cover-bg
right-gradient-cover-bg
background gradient desk
Bài viết

Hướng dẫn cài đặt tính năng Gợi ý người dùng

Tháng Năm 13, 2024

Chia sẻ với:

Để thiết lập tính năng Gợi ý người dùng, truy cập trang tạo chatbot https://bot.fpt.ai/, vào mục Active Learning > Gợi ý người dùng

Chatbot FPT.AI

Mô tả nội dung trường thông tin

– Người dùng nói: Câu hỏi của người dùng

– Người dùng chọn: Người dùng đã chọn nội dung gợi ý

– Ý định đã chọn: Nội dung ý định tương ứng với nội dung đã chọn

– Bot trả lời: Nhấn để xem chi tiết câu trả lời

– Hành động:

          + Thêm câu mẫu: Nhấn để thêm câu mẫu vào intent

          + Bỏ qua: Nhấn để bỏ qua

          + Thêm nhiều nội dung vào đào tạo: Có thể chọn nhiều nội dung để add vào dữ liệu đào tạo

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

Tìm kiếm và lọc

Chatbot FPT.AI

Lọc theo trạng thái (1)

– Chưa đánh giá: Chưa được review

– Đã thêm: Đã bổ sung vào sample training

– Bỏ qua: Đã nhấn bỏ qua

Lọc theo Tất cả hành động người dùng (2)

– Người dùng đã chọn ý định: Cột “Ý định đã chọn” có giá trị

– Người dùng chưa chọn ý định: Cột “Ý định đã chọn” không có giá trị

     + Tìm kiếm theo người dùng nói (3):

     + Cài đặt hiển thị (4): Có thể lựa chọn hiển thị thêm thông tin của người dùng như Thời gian yêu cầu, tên, ID người dùng

Lưu ý: Có thể xuất dữ liệu xuống excel để xử lý nâng cao.

—————————————————-

👉 Liên hệ tư vấn tại: https://fpt.ai/vi/lien-he

☎️ Hotline: 1900 638399

📧 Email: [email protected]

Bài viết liên quan

Cập nhật mọi tin tức mới nhất về công nghệ AI

Đăng ký nhận bản tin của FPT.AI để được phủ sóng mọi xu hướng công nghệ, câu chuyện thành công và phân tích của chuyên gia.