Chuyển đến phần nội dung
center-gradient-cover-bg
right-gradient-cover-bg
background gradient desk
Bài viết

Hướng dẫn cài đặt tính năng Rating Agent cho Chatbot

Tháng Năm 13, 2024

Chia sẻ với:

Hướng dẫn thiết lập bot

Để thiết lập kịch bản khách hàng đánh giá Tư vấn viên theo xếp hạng từ 1 đến 5 sao và có thể đưa ra ý kiến đánh giá về tư vấn viên đó, bạn có thể cài đặt như sau:

1. Cấu hình kịch bản

Đăng nhập trang https://bot.fpt.ai/ để thực hiện thiết lập kịch bản tạo bot.

Bước 1: Truy cập vào Kịch bản > Chọn thẻ Rating Agent > Soạn tin nhắn mà Bot mời khách hàng đánh giá

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

Bước 2: Cấu hình Nút
– Cài đặt hằng số: thêm hằng số là “bot_code” và “bot_token” lấy từ trang Setting của Bot

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

– Cài đặt biến “rate_level” tương ứng với số sao, “rate_content” tương ứng với bình luận và “rate_session” là phiên đánh giá (chỉ ghi nhận 1 đánh giá trên 1 phiên hỗ trợ)

Chatbot FPT.AI

– Tạo kịch bản lấy đánh giá theo level 1 sao đến 5 sao
+ Cài đặt các nút hiển thị số sao đánh giá ( từ 1 đến 5 sao). Khi khách hàng nhấn vào nút đó, Bot sẽ hỏi tiếp thông tin tại bước tiếp theo

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

– Tạo kịch bản lấy thông tin phản hồi (bình luận):
+ Ví dụ tại bước phản hồi “Rất hài lòng”, sử dụng thẻ Phản hồi nhanh để hỏi xin phản hồi từ khách hàng và gán vào biến “rate_content”

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

+ Sau đó, dùng thẻ JSON API để truyền thông tin thu thập được gồm đánh giá số sao “rate_level” và bình luận “rate_content” sang trang Rating report (Báo cáo rating) để hiển thị chi tiết báo cáo. Trong thẻ này thiết lập như sau:

Chatbot FPT.AI

  • Truyền biến “rate_content” và “rate_session” để lưu thông tin đánh giá vào trang Báo cáo

+ Tạo 1 thẻ văn bản cuối cùng để cảm ơn khách hàng và kết thúc luồng đánh giá.

Chatbot FPT.AI

2. Cấu hình chức năng

+ Truy cập Cài đặt Bot > Đánh giá tư vấn viên > Bật chức năng và chọn bước để gửi thông tin đánh giá sau khi Agent hoàn thành hỗ trợ > Bấm [Lưu]

Chatbot FPT.AI

3. Mời khách hàng gửi đánh giá

+ Sau khi hỗ trợ xong, Agent gửi lời mời KH đánh giá

Chatbot FPT.AI

+ Admin/Agent Leader có thể cài đặt cấu hình nhắc nhở Khách hàng đánh giá sau x phút không có tương tác từ phía KH. Cấu hình này được cài đặt tại Setting của Livesupport

Chatbot FPT.AI

Chọn Bật/Tắt sau đó nhấn [Lưu] để sử dụng hoặc không sử dụng cấu hình này. Admin chọn gửi tin nhắn hoặc không làm gì sau x phút (có thể chọn tăng, giảm số phút, giá trị nhỏ nhất là 1 phút)

Chatbot FPT.AI

+ Sau khi khách hàng đánh giá thành công, đánh giá và bình luận của KH được lưu vào Báo cáo rating trên Livesupport

Chatbot FPT.AI

Báo cáo kết quả Rating

– Admin/Agent Leader truy cập Livesupport > Cài đặt > Báo cáo Rating

Chatbot FPT.AI

Báo cáo được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột/biểu đồ tròn và bảng báo cáo chi tiết số sao, bình luận của KH sau mỗi phiên đánh giá. Admin có thể lọc để xem báo cáo theo account Agent, theo kênh hoặc theo thời gian.

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

Tính năng Rating Agent giúp nhà quản lí dễ dàng đánh giá công việc từng tư vấn viên, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

——————————-

👉 Liên hệ tư vấn Bộ giải pháp FPT.AI: https://fpt.ai/vi/lien-he

☎️ Hotline: 1900 638399

📧 Email: [email protected]

Bài viết liên quan

Cập nhật mọi tin tức mới nhất về công nghệ AI

Đăng ký nhận bản tin của FPT.AI để được phủ sóng mọi xu hướng công nghệ, câu chuyện thành công và phân tích của chuyên gia.