Chuyển đến phần nội dung
center-gradient-cover-bg
right-gradient-cover-bg
background gradient desk
Bài viết

Hướng dẫn tích hợp chatbot FPT.AI trên Instagram

Tháng Năm 13, 2024

Chia sẻ với:

3 bước chính để tích hợp chatbot trên Instagram như sau: 

Bước 1: Tạo tài khoản Instagram professional

Bước 2: Kết nối Instagram professional với trang Facebook

Bước 3: Tích hợp chatbot FPT.AI với Instagram thông qua trang Facebook

Chi tiết thực hiện từng bước như sau:

1. Tạo tài khoản Instagram Professional

 • Truy cập link www.instagram.com, chọn Sign up để tạo tài khoản mới hoặc Log in để đăng nhập nếu đã có tài khoản, bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook
 • Tại thanh công cụ phía trái màn hình, chọn More => Settings

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Switch to professional account  để chuyển đổi tài khoản cá nhân sang tài khoản professional

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Bussiness và bấm Next

Chatbot FPT.AI

 • Bấm Next 

Chatbot FPT.AI

 • Chọn danh mục của doanh nghiệp và bấm Done

Chatbot FPT.AI

 • Nhập các thông tin cần thiết và bấm Save

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Done

Chatbot FPT.AI

2. Kết nối tài khoản Instagram professional với trang Facebook

 • Mở Trang Facebook của bạn với tư cách admin.
 • Chọn Cài đặt từ menu bên trái.

  Chatbot FPT.AI

 • Chọn Instagram.

Chatbot FPT.AI

Nếu giao diện của bạn không hiển thị mục Instagram thì hãy chọn Tài khoản liên kết, Instagram

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

 • Để kết nối tài khoản Instagram với Trang, chọn Kết nối tài khoản. Đảm bảo rằng bạn đã bật lựa chọn “Cho phép truy cập vào tin nhắn trên Instagram trong Hộp thư” và nhấp vào Tiếp tục. Nhập Tên người dùng và Mật khẩu của tài khoản Instagram, rồi chọn Đăng nhập.
  • Nếu chưa có tài khoản professional trên Instagram, bạn sẽ được nhắc chuyển đổi tài khoản cá nhân.

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

 • Đăng nhập bằng tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản instagram (không nên chọn Đăng nhập với Facebook, có thể gây ra lỗi)

Chatbot FPT.AI

3. Tích hợp chatbot FPT AI với trang facebook

 • Nút tích hợp Instagram được sử dụng chung với nút tích hợp Facebook

 • Chọn Connect to both Facebook page and Instagram account và click nút đăng nhập facebook

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

 • Nếu trang Facebook của bạn chưa liên kết với tài khoản Instagram, bạn sẽ được nhắc liên kết tài khoản

Chatbot FPT.AI

 • Nếu đã liên kết tài khoản Instagram, chọn tài khoản đã liên kết 

Chatbot FPT.AI

 • Chọn trang Facebook muốn tích hợp

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Done để cho phép ứng dụng thực hiện một số tác vụ được liệt kê

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

 • Tìm tới trang Facebook đã liên kết với tài khoản Instagram cần tích hợp, chọn Connect to page 

Chatbot FPT.AI

 • Khi thấy hệ thống hiển thị như dưới đây nghĩa là quá trình tích hợp của bạn đã thành công

Chatbot FPT.AI

Lưu ý:

 • Nếu trang Facebook đã được kết nối với tài khoản Instagram professional thì sau khi hoàn thành luồng đăng nhập, chatbot sẽ được tích hợp cả 2 kênh Instagram và Facebook
 • Nếu trang Facebook chưa được kết nối với tài khoản Instagram professional thì sau khi hoàn thành luồng đăng nhập, chatbot sẽ chỉ được tích hợp với kênh Facebook
 • Khi ngắt kết nối tới trang Facebook, chatbot cũng sẽ ngắt kết nối với cả tài khoản Instagram tương ứng
 • Trong trường hợp chỉ muốn ngắt kết nối với kênh Instagram, bạn hãy ngắt liên kết trang Facebook với tài khoản Instagram

Bài viết liên quan

Cập nhật mọi tin tức mới nhất về công nghệ AI

Đăng ký nhận bản tin của FPT.AI để được phủ sóng mọi xu hướng công nghệ, câu chuyện thành công và phân tích của chuyên gia.