Chuyển đến phần nội dung
center-gradient-cover-bg
right-gradient-cover-bg
background gradient desk
Bài viết

Hướng dẫn tích hợp chatbot FPT.AI trên Microsoft Teams

Tháng Năm 13, 2024

Chia sẻ với:

Để tích hợp chatbot FPT.AI trên Microsoft Teams, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tạo Bot trên Teams

Bước 2: Tạo một ứng dụng mới trên Teams

Bước 3: Tích hợp chatbot với Teams

Bước 4: Kiểm tra thử chatbot

1. Tạo chatbot trên Teams

User cần có quyền Azure Active Directory (Azure AD) trên Microsoft Teams để tạo Bot. Thực hiện theo các thao tác dưới đây:

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Tools >    Bot management

Chatbot FPT.AI

 • Chọn New Bot
 • Đặt tên cho bot, chọn Add

Chatbot FPT.AI

2. Tạo một ứng dụng mới trên Teams

 • Chọn Apps => New App

Chatbot FPT.AI

 • Đặt tên cho App, chọn Add

Chatbot FPT.AI

 • Click chọn ứng dụng vừa tạo
 • Từ thanh Menu bên trái màn hình, chọn mục Configure/Basic Information để cài đặt những thông tin cơ bản của ứng dụng (bắt buộc)

Chatbot FPT.AI

 • Chọn mục Configure/App Features để quản lý những tính năng của ứng dụng

Chatbot FPT.AI

 • Chọn bot để thêm một bot vào ứng dụng
 • Tìm và chọn bot trong Select an existing bot hoặc chọn Enter a bot ID và nhập bot ID.

Chatbot FPT.AI

 • Cấu hình phạm vi và những tác vụ bot có thể thực hiện, chọn Save để lưu thông tin

Chatbot FPT.AI

3. Tích hợp chatbot

Chatbot FPT.AI

 • Truy cập trang https://bot.fpt.ai/
 • Tạo mới một bot hoặc chọn một bot có sẵn cần tích hợp

Chatbot FPT.AI

 • Chọn mục Cài đặt

Chatbot FPT.AI

 • Từ mục Teams channel copy dòng webhook

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Configure, paste dòng webhook đã copy vào Bot endpoint address

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Client secrets, copy Client Secret, hoặc chọn Add a secret để tạo mới

Chatbot FPT.AI

 • Paste client secret vào mục App Password và điền Bot ID (xem ở https://dev.teams.microsoft.com/bots) vào mục App ID

Chatbot FPT.AI

4. Kiểm tra lại Chatbot

Chatbot FPT.AI

 • Chọn Preview in Teams để tự động add package vào Teams hoặc Download app package để tải file zip rồi upload thủ công lên Teams
 • Trong trường hợp upload thủ công, mở ứng dụng teams, chọn App => Manage your app => Upload an app => Upload an custom app và tải lên file package vừa download ở bước trên

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

5. Publish ứng dụng

 • Để publish ứng dụng trong tổ chức, chọn Publish => Publish to your org để gửi request tới IT admin trong tổ chức

Chatbot FPT.AI

Chatbot FPT.AI

Bài viết liên quan

Cập nhật mọi tin tức mới nhất về công nghệ AI

Đăng ký nhận bản tin của FPT.AI để được phủ sóng mọi xu hướng công nghệ, câu chuyện thành công và phân tích của chuyên gia.