Chuyển đến phần nội dung

Đối tác công nghệ hàng đầu của doanh nghiệp

Nền tảng AI toàn diện cùng năng lực triển khai vượt trội

FPT.AI Giải pháp

Dịch vụ khách hàng
Xem thêm
Chăm sóc khách hàng
Xem thêm
Quản trị trải nghiệm khách hàng
Xem thêm
Background section

FPT.AI Sản phẩm

 • FPT AI Chat

  Chatbot AI tương tác thông minh – tiếp cận hiệu quả – nâng tầm trải nghiệm

  Xem thêm
 • FPT AI Engage

  Trợ lý ảo AI – Đột phá trải nghiệm khách hàng

  Xem thêm
 • FPT AI Enhance

  Thấu hiểu khách hàng – Nâng tầm trải nghiệm Quản lý Chất lượng Trung tâm Chăm sóc Khách hàng bằng AI

  Xem thêm
 • FPT AI Mentor

  Đồng hành tối ưu, khai phá tiềm năng, nâng tầm năng lực nhân sự với sức mạnh AI

  Xem thêm
 • FPT AI Read

  Giải pháp nhận diện và xử lý văn bản thông minh

  Xem thêm
 • FPT AI eKYC

  Giải pháp định danh điện tử đáng tin cậy cho doanh nghiệp

  Xem thêm