Nhảy đến nội dung

Được hỗ trợ bởi công nghệ học sâu (Deep Learning) và công nghệ nhận dạng giọng nói, dịch vụ FPT.AI Speech To Text (STT) cung cấp API dựa trên nền tảng đám mây, dễ dàng sử dụng để chuyển đổi từ lời nói thành dạng văn bản. Dịch vụ này có thể tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau của doanh nghiệp.

Xem Video

Tại sao doanh nghiệp nên lựa chọn FPT.AI Speech To Text

Nhận dạng ngôn ngữ chính xác

Sử dụng các thuật toán mạng nơron học sâu tiên tiến nhất hiện nay, FPT.AI STT cho kết quả nhận dạng âm thanh chính xác và được cải thiện theo thời gian, nhận biết được các biến thể ngôn ngữ theo giọng vùng miền, độ tuổi và các cách dùng từ không thuần Việt.

Bắt đầu

Tự động nhận dạng danh từ riêng và ngắt nghỉ theo dấu câu

STT định dạng kết quả theo ngữ cảnh cụ thể và có thể phiên âm chính xác danh từ riêng (như tên riêng, tên địa danh) và các định dạng ngôn ngữ đặc biệt (như ngày, số điện thoại). Công nghệ Học Máy cho phép dịch vụ STT tự động ngắt nghỉ khi gặp dấu câu.

Bắt đầu

Hỗ trợ âm thanh theo thời gian thực hoặc được ghi âm trước

Đầu vào âm thanh có thể được nhận trực tiếp từ micro của ứng dụng trực tuyến, hoặc sử dụng tệp âm thanh có sẵn.

Bắt đầu

Tùy biến cho doanh nghiệp

FPT.AI STT cung cấp kênh dịch vụ riêng để cá nhân hóa cho từng lĩnh vực và đặc trưng của mỗi doanh nghiệp.

Bắt đầu

Bảng Giá

*Báo giá trên chưa bao gồm: Thuế và các loại phí liên quan và phát triển các tính năng riêng cho doanh nghiệp

Trải nghiệm dịch vụ
nhận dạng giọng nói
tốt nhất Việt Nam.